İş yeri hekimlerine tüm iş sağlığı politikalarına yönelik uygulamalarda yardımcı olan diğer sağlık personelimiz ise teknikerden hemşireye dek firmanızda ihtiyaç duyulan her iş sağlığı uzmanı pozisyonunda görev alabilecek niteliktedir.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve çalışan sağlığına pozitif etki eden mevcut şartların korunması için yeni politikaların geliştirilmesine yardımcı olan yardımcı sağlık personeli sayesinde çalışma verimliliği artan işletmenizin güvenlik riskleri azalırken kar marjınız da yükselir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi çatısı altında olan İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğin 22.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmesiyle diğer sağlık personeli olarak tanımlı; acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni gibi mesleki diploma ve yeterlilik gerektiren çalışan bulundurmak yönetmelik tarafından belirlenen yükümlülük doğrultusunda bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş güvenliği uzmanlarının yapacağı çalışmalar ;

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, takip edilmesi ve yönlendirilmesi gibi işlerde işyeri hekimiyle beraber çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları yapmak

Çalışanların sağlık ve çalışma hikâyelerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak, işyeri hekiminin yaptığı muayene esnasında hekime yardımcı olmak

Özel politika gerektiren grupların takibi ve gerekli muayenelerinin yaptırılması konusunda yardımcı olmak

İlk yardım hizmetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesiyle ilişkin işyeri hekimine yardımcı olmak

Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak

İşyeri bina ve eklentilerinin, genel hijyen şartlarını sağladığının izlenmesi ve denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak

İşyeri hekimi tarafından verilecek iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin görevleri yürütmek

İşyerinde görev yapan çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek vermek, bu kişilerle birlikte çalışmak