Nitelik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ÇSGB tarafından 2956 Yetki belge no ile yetkilendirilmiş ve müşterilerine deneyim ve nitelik ile harmanlanmış iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok konuda, mevzuatımızın öngördüğü hizmeti sunan, ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir.

 

NİTELİK OSGB ile İş Güvenliği ve İş Sağlığında Yeni Dönem
Risk yönetimi şimdi başlıyor. 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerinin çalıştırması gereken iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmeti nitelikli bir şekilde yapılıyoruz.

 

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği
İş sağlığı ve iş güvenliği konusu 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu uyarınca koruma altına alındı. Bu kapsamda belirli sayıda işçi çalıştıran iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunlu hale geldi. İşverenler profesyonel ve güvenilir firmalardan İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti alabilme talebi doğrultusunda NİTELİK OSGB doğdu.

 

İş Sağlığı alanında İş yeri Hekimi Neler Yapar?
İş yeri hekimliği, işveren ile birlikte çalışabilmeyi ve teknolojik takip yapabilmeyi gerektiren çok önemli bir konum olarak işverenlerin karşısına çıkıyor. Nitelik OSGB mesleki sorumluluğu ve iş deneyimini ön plana alarak işverenlere iş sağlığı alanında işyeri hekimi hizmeti sunuyor. Farklı sektörlerde çalışarak uzmanlaşmış, profesyonel bir kadro ile iş sağlığı ve güvenliği alanında iş yerinin fark yaratmasını sağlamak mümkün.

 

“Profesyonel bir iş sağlığı ve güvenliği için iş yerlerinde yaşanan sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmek bu konudaki en büyük hedefimizdir.”

 

Nitelik Osgb İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı için iş yeri hekiminin öncelikli amacı, iş yerine giriş ve iş yerindeki düzenli muayeneleri yapmaktır. Sonrasında çalışanların sürekli takibini yaparak işe uygunluk durumunu işverene bildirilmesini sağlamak, bu sayede işveren ve çalışanlar için çalışma ortamının kalitesini arttırmaktır.

 

İş Güvenliği Uzmanı Neler Yapar?
İş güvenliği uzmanının birçok sektörü deneyimlemiş, profesyonel insanlardan oluşması işveren için oldukça önemlidir. İşveren için, çözüm odaklı bir şekilde çalışan ve teknolojik takip, bilgi sistemleri ile ilişkileri iyi bir iş güvenliği uzmanına ihtiyaç vardır. Nitelik OSGB gibi bu hizmeti profesyonel bir şekilde karşılayabilmektedir.
İş güvenliği uzmanın sorumluluğunda olan birçok uygulama vardır. Öncelikle iş yeri için risk değerlendirmelerini yapmak, acil durumda yapılacakların belirlenmesini sağlamak, iş güvenliği hakkında çalışanlara seminer ve eğitim vermek, elektrik / topraklama / paratoner / iş makinesi / kaldırma makinesi / basınçlı kap gibi iş yeri demirbaşlarının tehlikesiz kullanımı ile ilgili kontrollerin yapılıp yapılmadığını düzenli olarak kontrol etmek bu sorumluluklardan birkaçıdır.

Nitelik OSGB, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda mağdur olmamasını amaçlayan, bu sektörde kaliteli ve profesyonel hizmet veren bir kuruluştur. Bir zorunluluk halini alan, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma kapsamına uymama halinde işverenleri bekleyen çeşitli yaptırımlar da mevcut. Uygulamaya 6331 sayılı kanun ile başlanan bu uygulama için düzenli aralıklar ile iş yerlerinin kontrollerinin yapılması da bekleniyor. Kontroller esnasında sorun yaşamak istemeyen iş yeri sahipleri alanında uzman firmaları araştırmaya başladı demek yanlış olmayacaktır.

Önümüzdeki dönemde iş yerinde güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınması her zaman için riskleri en aza indirerek iş yeri ortamının kalite ve prestijini arttıran olmazsa olmaz unsurlardan biri olacak ve bu konuda Nitelik OSGB size destek olmaya hazırdır.