6331 Sayılı Kanun kapsamında zorunlu tutulan çalışan eğitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz. Eğitim sırasında, işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, çalışanlarınıza gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. İş güvenliği uzmanlarımız tarafından, işyeri çalışanlarına asgari olarak aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi sağlanır.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, eğitim salonumuzda veya firma ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir.

Bu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır. İş güvenliği eğitimleri hususunda yeterli tecrübe ve birikime sahip olan Nitelik OSGB mesleki branşlara göre konusunda uzman eğitmenlerle ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları;

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi

İş Hukuku- Yasal Sorumluluklar

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Yangın Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatı Senaryoları

Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Seçimi

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

El Aletleri ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Basınçlı Kaplarda lınacak Güvenlik Tedbirleri

Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Ergonomi

Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

İş Makineleri

Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde alınacak güvenlik Tedbirleri

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar

Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri

Temel İlk Yardım Eğitimi

Güvenlik sistemleri ve makineleri emniyetli kullanımları