Sürekli kendini geliştirmeyi ve tecrübe gerektiren iş sağlığı güvenliği; konusunda uzman ekibimizle firmamızın tüm ihtiyaçlarını komple çözüm düsturu ile güvenle karşılayabileceğiniz kalitede işler yapıyoruz. Teknolojik takip, işveren ile birlikte, bilimsel çalışmalar ışığında kapsamlı analiz, mesleki sorumluluk ve iş deneyimi gerektiren iş güvenliğine tüm işletmelerin ihtiyacına yönelik çözümler sunmaktayız.

Kadromuzda farklı sektörlerde uzmanlaşmış ekibimizde tüm tehlike sınıflandırmalarına uygun nitelikte iş güvenliği uzmanları bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında fark yaratacak kalitede çalışan uzmanlarımız, alanlarındaki deneyimiyle işletmenizin güvenlik risklerini en alt seviyeye indirmeyi ve çalışanlarınızın daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarına yardımcı olacaktır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi çatısı altında işletmenizin tüm yasal mevzuatları karşılayacak şekilde çalışan uzmanlarımız; 29.12. 2012 tarihli İş Güvenliği Uzmanlarının Görev-Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri ile ilgili yönetmeliklerin ve ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında tüm yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğunu üstlenmektedir.

 

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş güvenliği uzmanlarının yapacağı çalışmalar ;

  • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
  • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
  • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
  • Eğitim Planı hazırlamak
  • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  • Risk Değerlendirmesi yapmak
  • Acil Durum Planı hazırlamak
  • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
  • İç Yönetmelik hazırlamak
  • İş İzni Prosedürü hazırlamak
  • Çalışma talimatları hazırlamak
  • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
  • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
  • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
  • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
  • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
  • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
  • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
  • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
   • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

 

  • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek