İşyeri hekimi hizmeti; periyodik / işe giriş muayenelerin yanı sıra çalışanlarınızın sağlığının yaptıkları işe uygunluğunu takip etmenizi, çalışma ortamı kontrolü ile çalışanlarınız ve sizin sürekli faal tutmayı amaçlayan hizmetimizdir.

Çalışanlarınızın sağlık durumlarının ve çalışma ortamının; sağlık, hijyen koşullarına uygunluğunun kontrolü için işyerinizi periyodik olarak ziyaret eden işyeri hekimerimiz bu sayede çalışma ortamının verimliliğinin artmasına yardımcı olur.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi çatısı altında olan işyeri hekimi ve sağlık personeli uzmanları; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 22.07.2013 tarihli İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri kapsamında bütün yükümlülükleri yerine getirmektedir. Bu yükümlülükler ve çalışmalar esnasında, kurumumuzun gerek personelini gerekse ekipmanını size sunmakla, iş birliğimizin kurumsal bir nitelik kazanmasını amaçlıyoruz.

 

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş güvenliği uzmanlarının yapacağı çalışmalar ;

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri doğrultusunda çalışanların sağlık ve çalışma ortamlarının gözetimiyle ilgili işverene rehberlik yapmak,

İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak ve işin yürütülmesinde ergonomik ve psikososyal riskler doğrultusunda çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini değerlendirerek, yapılan işle çalışanın uyumunu sağlamak, çalışma ortamındaki stresten korunmaları için araştırma yapmak ve yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bulguları rehberlik faaliyetlerinde kullanmak,

İşyerinde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak ve tekrarlanmaması adına alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar yaparak, işverene öneriler sunmak,

İş sağlığı ve iş güvenliği risk değerlendirmesi yapılmasına ilişkin çalışmalara ve uygulamalara katılmak, risk değerlendirmesi neticesinde alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında işverene tavsiyelerde bulunmak ve takibini yapmak,

Sağlık gözetimi doğrultusunda yapılacak işe giriş, periyodik muayeneler, tetkikler hakkında çalışanları bilgilendirmek ve rızalarını almak,

Gece vardiyaları da kapsayacak şekilde çalışanların sağlık gözetimini yapmak,

Sağlık sorunları yüzünden işe devamsızlık durumlarıyla işyerinde sağlık tehlikeleri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek, gerekli durumlarda çalışma ortamıyla ilgili ölçümler yapılmasını planlamak ve işverenin onayına sunmak, elde edilen sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

İşyerindeki sağlık gözetimiyle alakalı çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanıyla birlikte çalışarak iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında gerekli değerlendirmeleri yapmak, tehlikeli olayların tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapmak ve önleyici faaliyet planlarını hazırlamak, bu konuları kapsayacak biçimde senelik çalışma planını hazırlamak ve işverenin onayına sunmak, uygulamaları takip etmek ve yönetmelikte belirtilmiş şekliyle örneğine uygun bir biçimde senelik değerlendirme raporunu hazırlamak.