Kullanım şartları nedeniyle yıpranan, ayarları bozulabilen ve bu durumda sağlık ve güvenlik tehlikesi oluşturabilecek olan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Ülkemizde işyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanlardan hangilerinin periyodik kontrollerinin gerçekleştirileceği, kontroller ile ilgili standartlar, kontrol periyot ve kriterleri ile bu kontrolleri yapmaya kimlerin yetkili olduğunun bilgisi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nce tanımlanmıştır.

Bu bağlamda Nitelik OSGB çözüm ortakları ile işletmenizdeki tüm makine ve ekipmanlarınızın test ve kontrollerinde Türkak akreditasyonu kapsamında sizlere Periyodik Teknik Kontrol ve Testleri konusunda hizmet vermektedir.